Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”, “algemene voorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de Mindyourtrip-website (de “service”) gebruikt, die wordt beheerd door euro net (“ons”, “wij”, “onze”).

Gebruiksvoorwaarden

Wij leveren deze diensten aan u, die onderworpen zijn aan de voorwaarden die hieronder in dit document worden vermeld. Telkens wanneer u deze website bezoekt en haar diensten gebruikt, accepteert u de volgende voorwaarden. Dit is de reden waarom wij u dringend verzoeken ze aandachtig te lezen.

Privacybeleid

Voordat u onze website blijft gebruiken, raden wij u aan ons privacybeleid met betrekking tot onze verzameling van gebruikersgegevens te lezen. Het zal u helpen onze werkwijzen beter te begrijpen.

Auteursrechten

Inhoud die op deze website wordt gepubliceerd (digitale downloads, afbeeldingen, teksten, grafische afbeeldingen, logo’s) is het eigendom van euro net en / of euro net’s (content) ontwerpers en wordt beschermd door internationale auteursrechtwetten. De volledige compilatie van de inhoud op deze website is de exclusieve eigendom van euro net.

Communicatie

De volledige communicatie met ons is elektronisch. Elke keer dat u ons een e-mail stuurt of onze website bezoekt, gaat u met ons communiceren. U stemt er hierbij mee in om berichten van ons te ontvangen. U stemt er ook mee in dat alle kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan de wettelijke vereisten voor dergelijke communicatie.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in België.

 

Licentie en site-toegang

We verlenen u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze website. U mag het niet downloaden of wijzigen. Dit kan alleen worden gedaan met schriftelijke toestemming van ons.

Gebruikers account

Als u een eigenaar van een account op deze website bent, bent u als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gebruikersgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord). U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Wij behouden ons alle rechten voor om accounts te beëindigen, inhoud te bewerken of te verwijderen.

Links naar websites beheerd door derden

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Euronet controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.