Dissociatieven

Dissociatieve NPS zijn een groep van hallucinogene drugs, die waarnemingen van zicht en geluid vervormen en gevoelens van onthechting – dissociatie – van de omgeving en van jezelf veroorzaken. Ze produceren hallucinogene effecten, waaronder sensorische deprivatie, dissociatie, hallucinaties en droomachtige toestanden of trances. Deze NPS werken als ketamine en lachgas.
Voorbeelden zijn PCP, MXM en 3 / 4MeO-PCP.

Risico’s op de korte termijn zijn onder andere hallucinaties, paniek, bewusteloosheid
Risico’s op de lange termijn kunnen onder andere afhankelijkheid, permanente psychische problemen, … zijn. Niet alle langetermijneffecten zijn momenteel bekend.

Voor meer informatie over de verschillende dissociatieve middelen en andere NPS’en kun je deze pagina’s van de VAD , de Verenigde Naties en TripSit bezoeken.

Bron: 1, 2, 3