Stop of minder

De focus in deze module ligt op het veranderen van je NPS gebruik: om het gebruik te verminderen of te stoppen. Je maakt een duidelijk plan en stelt doelen; hoeveel, hoe vaak, waar, wanneer en wat je wil veranderen. We leren je omgaan met hunkering, welke zelfcontrole-maatregelen je kunt nemen en hoe je met moeilijke situaties kan omgaan. En we geven je ook tips om de veranderingen vol te houden.

We bieden drie online programma’s. Korte cursussen om je te helpen grip te krijgen op je trip. Gratis en anoniem. Een persoonlijke online coach helpt je door het programma gedurende een periode van 4 weken. Hij of zij is een professionele coach die werkzaam is in de verslavingszorg.
Elke module begint met een aantal persoonlijke vragen. Dit helpt je coach om je advies op maat te geven. Elk programma heeft zijn eigen doelen: inzicht krijgen in je gebruik, veiliger gebruiken, minderen of stoppen met je middelengebruik.

Je coach stuurt je online berichten, verschillende opdrachten en tips en helpt je om je doelen te stellen. Dit zal je helpen inzicht te krijgen in je NPS-gebruik. Het kan je ook helpen om je gebruikspatroon te veranderen. Je kan altijd switchen naar een volgende module. Je kan stoppen wanneer je maar wil.
Tijdens het programma kan je jouw coach vragen stellen over je persoonlijke situatie. Je kan ook updates geven over hoe het met je gaat en met welke mogelijke problemen je tegenkomt om je doelen te bereiken. En natuurlijk vier je je successen!

Meld je aan voor de module 'Stoppen of minderen'